Utvärderingen av Mantex Biomass Analyzer hos Billerud förlängs över sommaren

Den utvärdering av en Mantex Biomass Analyzer som sedan i januari i år pågår i Billerus fabrik i Gävle kommer att förlängas över sommaren. Förlängningen görs för att bruket skall kunna göra en mer grundlig analys av hur stor effektivitetsförbättring Mantex Biomass Analyzer kan bidra med.

Utvärderingen av Mantex Biomass Analyzer hos Billeruds fabrik i Gävle har pågått sedan i januari och gett Mantex tillgång till värdefull återkoppling som i sin tur nyttjats för vidareutveckling av maskinen. I april meddelade Mantex att bolaget till följd av utvärderingen hos Billerud beslutat att komplettera maskinen med en uppkoppling som gör att den automatiskt matar in uppmätta materialvärden i användarnas datasystem. Som tidigare kommunicerats är ambitionen från Mantex sida att efter avslutad utvärderingsperiod hos Billerud utöka det typgodkännande Biomass Analyzer tidigare erhållit till att även omfatta kompletteringen med uppkoppling.
 
Billeruds fabrik i Gävle tillverkar vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel och använder sågverksflis som råvara för sin produktion. Vid utvärderingen av Biomass Analyzer använder bruket maskinen för att fastställa torrhalt i inkommande sågverksflis som levereras med såväl lastbil som tåg och båt. Eftersom fabriken har ett stort inkommande materialflöde via olika transportsätt behöver fabriken genomföra olika mätningar av torrhalt hos ankommande flis. Torrhalten är avgörande för att fastställa pris på råvaran men också för att optimera den efterföljande processen för omvandling till pappersmassa och därefter kartong.
 
För närvarande använder fabriken traditionella metoder för mätning av torrhalt, däribland långsam ugnstorkning. Mantex Biomass Analyzer klarar tack vare sin röntgenteknologi att fastställa torrhalten i inkommande material betydligt snabbare än traditionella metoder vilket bidrar till ökad effektivitet. Den gjorda kompletteringen med uppkoppling bidrar till att ytterligare förbättra effektiviteten eftersom värdena kan matas in direkt i fabrikernas system av de chaufförer som sköter leveranserna av inkommande material.

Billerud kommer nu att mer detaljerat jämföra utfallen från mätningar gjorde med hjälp av Mantex Biomass Analyzer med de utfall de får från traditionella, manuella mätningar.

”Vad det handlar om är att se vilka besparingar vi kan leverera i förhållande till manuella metoder, inte graden av noggrannhet. Den senare klarar vi redan med god marginal och det är ju också skälet till att Biomass Analyzer erhöll typgodkännande av Skogforsk och Biometria förra året”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.