Uppdatering avseende Mantex och ANDRITZ utvecklingsarbete av Biofuel Analyzer

Det gemensamma utvecklingsarbete som Mantex AB (publ) och ANDRITZ genomfört av Mantex Biofuel Analyzer är nu avslutat.  Så snart resultaten utvärderats kommer ANDRITZ att besluta om Mantex Biofuel Analyzer skall läggas över i samriskbolaget ANDRITZ Technologies AB, ATAB. Ett definitivt besked förväntas under mars månad.

I november kom Mantex och det österrikiska industriföretaget ANDRITZ överens om en gemensam teknikutveckling av Mantex Biofuel Analyzer. Avtalet innebar bland annat att ANDRITZ skulle bekosta det återstående teknikutvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer med som mest 5 MSEK under upp till fem månader räknat från den första oktober 2019. Avtalet gav också ANDRITZ rätten att lägga över Biofuel Analyzer i det med Mantex gemensamt ägda samriskbolaget ANDRITZ Technologies AB, ATAB, när teknikutvecklingen var klar.

Det utvecklingsarbete som ANDRITZ bekostat är nu genomfört och projektet har lyckats adressera och lösa de viktigaste tekniska frågeställningar som föregick avtalet. ANDRITZ analyserar nu resultatet internt innan de tar beslutet att lägga över Biofuel Analyzer i ATAB eller inte.

– Så snart analysen är klar och gåtts igenom internt kommer ANDRITZ och Mantex att ge besked om Biofuel Analyzer läggs över i ATAB eller inte. Vi kan i nuläget inte ge något exakt besked om när beslutet kommer men bedömer att det kommer att ske under mars månad, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Om ANDRITZ väljer att flytta över produkten till ANDRITZ Technologies AB innebär det att samriskbolaget får en exklusiv licens att sälja, producera och vidareutveckla Biofuel Analyzer för bioenergibranschen globalt.