Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Mantex har fastställts till 2,15 SEK

Mantex AB (publ) genomförde under fjärde kvartalet 2018 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 31 oktober till 13 november erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad aktie. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Mantex AB. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av teckningsoption är 2,15 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2 i sammandrag:

  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 9 till 20 september 2019.
  • Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie.
  • Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 18 september 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, VD, på +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).