Sista dag för handel i BTU

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 6 augusti 2020. Utsökningsdagen för BTU är den 10 augusti 2020.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier ökar från 27 784 420 till 83 353 260 när units omvandlats till nyemitterade aktier.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie 2020/2020 och teckningsoptioner av serie 2020/2021. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2020 kommer ske mellan 26 oktober och 9 november 2020. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kommer ske mellan 26 april och 10 maj 2021. Första dag för handel i teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är 12 augusti 2020.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mantex med tjänster rörande upprättande av prospekt, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.