Rättelse: Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Föreslagen styrelseledamot Hamid Yaagoubi är född 1983 och inte 1973 som stod i tidigare pressmeddelande.

Komplettering av ”KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MANTEX AB Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter”.

Inför årsstämman den 23 maj 2022 föreslår valberedningen omval av Per Grunewald, Håkan Johansson och Max Gerger samt nyval av Hamid Yaagoubi samt att Per Grunewald väljs till ordförande. Valberedningen föreslår att inga styrelsesuppleanter väljs.

Hamid Yaagoubi är född 1983 och bor i Stockholm. Han har en bakgrund som entreprenör som framgångsrikt utvecklat egna verksamheter och numera på heltid ägnar sig åt egen investeringsverksamhet. Hamid är en av Mantex största aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta
valberedningen / Håkan Johansson, +46 70 553 7551