Rättelse pga felaktig rubrik i pressmeddelande

I pressmeddelandet Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner (TO4) som släpptes 2021-04-23 kl 08:30 var rubriken felaktig

Korrekt rubrik följer nedan:

Mantex offentliggör utnyttjandekurs för teckningsoptioner TO4