Rättelse Mantex delårsrapport, oktober-december 2017

I delårsrapporten som offentliggjordes idag den 9 februari 2018, saknades tyvärr en specifikation på sida 9 av förändring av eget kapital för 2017. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet eller övriga tabeller och siffror i delårsrapporten.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mantex.se.