Publiceringsdatum Mantex ABs årsredovisning

Mantex ABs årsredovisning för 2021 kommer att publiceras måndagen den 24 april 2022 på bolagets hemsida.

Årsstämma planeras att hållas måndagen den 23 maj 2022 kl. 09:00  i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 28A i Kista såvida Covid-19-pandemin inte föranleder något annat.