Positiva indikationer från fortsatta tester av ny sensor i Biofuel Analyzer

Mantex AB (publ) har erhållit positiva mätdata vid fortsatta tester av den kompletterande sensor som avses installeras i bolagets Biofuel Analyzer. Bolaget bedömer nu att sensorn vid montering i Biofuel Analyzer kommer att kunna erbjuda den snabbhet och mätprecision som kunderna efterfrågar och som kommer att vara avgörande för den förväntat kraftigt ökande användningen av biobränsle globalt.

Sedan i juli förra året har Mantex testat den tredje sensorn monterad i en testrigg i Mantex laboratorium i Kista utanför Stockholm. Under hösten genomförde Mantex ihop med det österrikiska industribolaget Andritz en gemensam teknologiutveckling av sensorn vilket ledde till ytterligare förbättringar av mätprecisionen. I kombination med den röntgenteknik som Biofuel Analyzern bygger på, qDXA-röntgentekniken, närmar sig nu precisionen de eftersträvade nivåerna.

– Genom att kombinera de båda sensorerna har vi lyckats fördubbla noggrannheten i våra mätningar och är nu nära slutmålet, säger Max Gerger, vd för Mantex.

De förbättrade mätvärdena har uppnåtts vid mätningar i testrigg men bolaget bedömer att mätvärdena kommer att förbättras ytterligare vid fast montering i Bifofuel Analyzer och att Biofuel Analyzern därmed kommer att klara kraven för en certifiering samt de krav som kunderna ställer.

– Skillnaden är stabiliteten i mätningarna av materialet. Så länge sensorn sitter på en testrigg kommer t ex avståndet mellan sensorn och materialet som skall mätas att ge variationer från en mätning till en annan. När sensorn monteras i vår Biofuel Analyzer istället kommer mätrörelserna att bli mycket mer precisa och minska variationerna vilket kommer att ge ytterligare förbättrade mätvärden. Även andra centrala parametrar, som temperaturen runt sensorn, kommer då också att bli mycket mer stabila, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Bolaget bedömer vidare att det mot slutet av 2020 eller början av 2021 kan ha en färdig prototyp utrustad med den nya sensorn som kan ställas ut i fält för körning hos utvalda kunder.

Stor potential

Trots att efterfrågan på bioenergi ökat dramatiskt i spåren på klimatkrisen finns det idag inget effektivt mätsystem för centrala aspekter hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Mantex ambition är att genom Biofuel Analyzer skapa det första mätsystemet i världen som i en och samma produkt klarar dessa mätningar på ett snabbt och effektivt sätt. Ett bättre mätsystem är avgörande för ökad kvalitétskontroll, handel med samt effektiv användning av bioenergi.

– Vi möter ett enormt stort intresse för vår Biofuel Analyzer  från potentiella kunder världen över och listan bara växer. Tidigare har vi fått många förfrågningar från stora delar av Europa och Asien men nu ser vi ett ökande intresse även i Sydamerika och Indien, säger Max Gerger, vd för Mantex.