Positiva indikationer från första testerna med ny sensor för Biofuel Analyzer

Mantex AB (publ) har under sommaren inlett tester av den kompletterande sensor som avses installeras i bolagets Biofuel Analyzer. Som tidigare kommunicerats krävs det en extra sensor i instrumentet för att erhålla tillräckligt hög noggrannhet när det gäller att mäta askhalt, energiinnehåll och fukthalt i biobränsle. Indikationerna från de initiala testerna på olika skogsmaterial är så här långt positiva.

Sedan i juli finns den nya sensorn monterad i en testutrustning i Mantex laboratorium i Kista utanför Stockholm, där den testats ihop med olika typer av skogsmaterial. De hittills utförda testerna visar på positiva resultat. Sensorn klarar bland annat att få fram den information som tidigare saknats, och som krävs för att mäta samtliga tre kriterier med tillräckligt god precision.

– Vi får bra och tydliga mätsignaler från den nya sensorn och vi kan mäta de grundämnen som vi behöver se, säger Mantex vd Max Gerger.

Tuffa krav

Mantex Biofuel Analyzer har utvecklats för bioenergibranschen och bygger i grunden på samma röntgenteknologi som Mantex Flow Scanner som utvecklats för massaindustrin. När det gäller biobränsle behöver man dock kunna mäta fler aspekter av ingående råvara, men hittills har Biofuel Analyzer bara uppnått tillräckligt hög mätnoggrannhet för askhalt. Efter omfattande försök konstaterade bolaget i våras att instrumentet behöver utrustas med en kompletterade sensor för att även klara kraven för energiinnehåll och fukthalt, något som också kommunicerades i årets första delårsrapport. Det är denna kompletterande, extra sensor som nu testas i Kista. 

– Det återstår givetvis många ytterligare tester och justeringar innan vi är i mål, men detta är en mycket bra start, berättar Max Gerger.

Stor potential

Mot bakgrund av klimatkrisen ökar nu efterfrågan på bioenergi dramatiskt i stora delar av världen. Detta har lett till ett ökat behov av bättre teknologi för att mäta energiinnehåll och andra centrala parametrar i biobränsle. Utan mer förfinade mätmetoder är det nämligen både svårt att handla med, kvalitétskontrollera och använda bränslet på ett effektivt sätt, tre avgörande faktorer för en ökad användning av bioenergi. De idag existerande mätmetoderna för biomassa är tämligen tids- och resurskrävande vilket ger en stor potentiell marknad för Biofuel Analyzer.

För mer information vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).