Pappersbruket Holmen Braviken inleder utvärdering av Mantex Biomass Analyzer

Pappersbruket Holmen Braviken kommer att inleda tester av Mantex Biomass Analyzer som ett led i att utvärdera hur Mantex röntgenbaserade mätteknologi kan bidra till ökad effektivitet. Utvärderingen bygger på den modell för tester som Mantex infört för att underlätta övergången till ny teknik och har tidigare använts framgångsrikt i samband med att massabruket Waggeryd Cell införde Biomass Analyzer.

Pappersbruket Braviken kommer under utvärderingen att använda en Biomass Analyzer för att fastställa torrhalt hos den träfiber som utgör råvara för brukets pappersmassa. Utrustningen installeras i december och utvärdering kommer att ske under januari och februari 2024.
 
Holmen Bravikens produktion pågår dygnet runt och bruket tar kontinuerligt emot stora mängder inkommande träfiber. Torrhalten är avgörande för prissättningen på levererat material och idag använder bruket traditionella mätmetoder som tar 1-2 dygn för att fastställa torrhalt. Biomass Analyzer klarar tack vare röntgenteknologin motsvarande mätning på mindre än två minuter.
 
”Att gå över till vår automatiserade och röntgenbaserade mätteknologi innebär en tydlig effektivisering av hanteringen av inkommande råvara men ger också mer precisa mätdata vilket är viktigt för såväl prissättning som för processen för att omvandla råvaran till pappersmassa ”, säger Martin Frid marknads- och försäljningschef på Mantex AB.
 
Underlättar teknikskifte
Att byta från traditionell teknologi till ny teknologi kan dock vara ett stort steg eftersom det innebär en övergång från en välbekant teknologi som kunderna har lång erfarenhet av till något nytt och okänt. För att underlätta för potentiella kunder att göra ett teknikskifte erbjuder Mantex en modell där kunderna kan utvärdera maskinen i sin löpande verksamhet innan ett kommersiellt avtal tecknas.
 
”Vi märker ett stort intresse för den här modellen eftersom den innebär att potentiella kunder kan pröva den nya teknologin utan att binda sig för något. Genom att pröva maskinen i sin löpande verksamhet kan de själva bedöma effektiviseringspotentialen innan de binder sig för ett teknikskifte fullt ut”, säger Martin Frid.

Biomass Analyzer har utvecklats för att erbjuda en mer effektiv analys av centrala aspekter såsom torrhalt hos biomassa som sågspån och sågverksflis. Träflis utgör råvara för ett flertal industrier, däribland massabruk och pelletstillverkare. Mantex Biomass Analyzer erhöll nyligen typgodkännande av Biometria och Skogforsk för fastställande av torrhalt i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod för att fastställa pris och kvalitet på den befintliga marknaden för sågverksflis och sågspån.