Nytt aktiekapital och antal aktier i Mantex

Aktiekapital och antal aktier i Mantex AB (publ) har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner:

  • Aktiekapitalet har ökat med 3 125 SEK till 3 471 252,625 SEK
  • Antal aktier har ökat med 12 500 till 13 885 010
  • Utspädningen är därmed 0,09 procent

De teckningsoptioner som utnyttjats utgör en del av skuldebrev med avskiljbara teckningsoptioner som styrelsen i Mantex AB beslutade om den 15 oktober 2015, baserat på bemyndigande från årsstämman.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 767 86 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.