Ny huvudansvarig revisor för Mantex AB

Mantex AB har utsett Per Svensson från BDO AB som huvudansvarig revisor.

Per Svensson ersätter tidigare revisorn Stefan Bengtsson som avsagt sig uppdraget på egen begäran då Stefan övergår i egen verksamhet.