Nordamerikanska massabrukskoncernen erlägger förskott avseende ytterligare två FlowScanner

Samriskbolaget Andritz Technologies, ATAB, delägare, processindustriföretaget Andritz, har erhållit handpenning för ytterligare två FlowScanner från den nordamerikanska massabrukskoncernen. Totalt har nu koncernen lagt beställningar på sex FlowScanner för leverans senare i år.För Andritz Technologies, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av Andritz och som kommer att leverera ordern, uppgår det initiala totala värdet för de sex maskinerna till drygt 30 MSEK. Till det kommer en icke signifikant årlig support- och serviceavgift.

Den nordamerikanska massabrukskoncernen, som är en av Nordamerikas största, erlade under februari och mars i år förskottsbetalningar till Andritz för sammanlagt fyra stycken FlowScanner. Som tidigare kommunicerats har dessa förskottsbetalningar under april omvandlats till formella beställningar på sammanlagt fyra stycken FlowScanner för leverans och installation på två av koncernens bruk i Nordamerika under 2022. Nu följer koncernen upp de beställningarna och erlägger förskottsbetalning för ytterligare två FlowScanner för leverans under 2022.

Rättigheterna till FlowScannern ägs av Andritz Technologies AB, ATAB, som sedan 2018 i sin tur ägs till 49 procent av Mantex och resterande 51 procent av det österrikiska processindustriföretaget Andritz. Sedan 2018 sköter Andritz marknadsföring och försäljning av FlowScannern medan ATAB står för produktion, leverans, service och support.

Den nordamerikanska massabrukskoncernens beställningar följer på den utvärdering av en FlowScanner som koncernen inledde i januari förra året. Som Mantex tidigare kommunicerat kunde ett av koncernens bruk efter sex månaders löpande kommersiell utvärdering av en FlowScanner rapportera effektivitetsvinster på nära 300 000 USD per månad. Vinsterna kom sig av ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess och bruket valde efter testperioden att förvärva den maskin som testerna utförts med. Efter leverans och installation av samtliga nu kommunicerade beställningar kommer koncernen att ha sammanlagt sju FlowScanner i drift vid sina bruk i Nordamerika.

”Som vi tidigare kunnat kommunicera har kunden varit mycket nöjd med de besparingar och effektiviseringar som vår FlowScanner medfört och i linje med vad vi tidigare sagt fortsätter man därför visa intresse för att använda den på allt fler av sina bruk”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.