Mantex vd Max Gerger medverkar vid Mangold Insights investerardag

Mantex AB kommer att medverka när investmentbanken Mangold Insight arrangerar en investeradag den 31 maj. Mantex representeras av vd Max Gerger som kommer att berätta mer om den teknologi för automatisk analys av biomassa som bolaget utvecklat och som rönt påtagliga framgångar inom bland annat massaindustrin i USA.

Investerardagen äger rum i Mangolds lokaler på Nybrogatan 55 i Stockholm men sänds även live via Mangolds hemsida. Max Gerger, som står på scen mellan klockan 11.15 och 11.45, kommer att berätta mer om hur omställningen mot mer hållbar energiframställning och utfasningen av oljebaserade material till förmån för förnyelsebara, gynnar Mantex och dess röntgenbaserade teknologi för automatisk analys av biomassa.

Mantex två produkter, FlowScanner och Biomass Analyzer, genererar stora mervärden för pappers- och massaindustrin samt bioenergisektorn genom att bidra till en effektivare process och materialhantering. Tillsammans med det globala processindustriföretaget Andritz har Mantex etablerat joint venture-bolaget Andritz Technologies AB som med stor framgång sålt FlowScanner till massabruk i såväl USA som Sydamerika och Asien.

”De bruk som börjat använda vår teknologi har kunnat notera stora mervärden i form av lägre miljöpåverkan och energiförbrukning samt en effektivare process som resulterar i mer färdigt material per använd mängd råvara”, konstaterar Max Gerger, vd för Mantex AB.

Den som är intresserad av att ta del av Max Gergers presentation kan anmäla sig via ett formulär som finns på Mangolds hemsida: https://mangold.se/evenemang/mangold-insight-investerardag-31-maj/