Mantex vd Max Gerger medverkar vid Aktiespararnas event Småbolagsdagarna 2023

Mantex AB kommer att medverka när Aktiespararna nästa vecka i Stockholm arrangerar Småbolagsdagarna 2023. Mantex kommer att representeras av vd Max Gerger som på scen kommer att berätta mer om hur klimatproblematiken och ett ökat fokus på resurseffektivitet och energisäkerhet gynnar den teknologi för automatisk analys av biomassa som bolaget utvecklat.

Mantex har utvecklat de två produkterna FlowScanner och Biomass Analyzer som båda bygger på bolagets egenutvecklade och patenterade röntgenteknologi. FlowScanner och Biomass Analyzer kan automatiskt och i realtid analysera centrala egenskaper hos biomassa som bland annat utgör råvara inom massaindustrin vid framställning av träfiberbaserade och förnyelsebara material för t ex förpackningar och kläder.

Teknologin kan också användas för analys av biomassa som används för framställning av bioenergi. Den detaljerade information som erhålls med hjälp av FlowScanner och Biomass Analyzer gör det möjligt att effektivisera produktionen av såväl träfibermassa som bioenergi.

”Klimatproblematiken och ett ökat fokus på resurseffektivitet och energisäkerhet ökar intresset för bioenergi och förnyelsebara material och gör vår teknologi alltmer relevant och intressant”, konstaterar Max Gerger.

Tillsammans med det globala processindustriföretaget Andritz har Mantex etablerat joint venture-bolaget Andritz Technologies AB som med påtaglig framgång sålt FlowScanner till massabruk i såväl USA som Sydamerika och Asien.

Aktiespararnas årliga event Småbolagsdagarna arrangeras i år rum mellan den 12 och 14 juni på konferensanläggningen Birger Jarls Konferens som ligger på Birger Jarlsgatan 61a, Stockholm. Max Gerger håller sin presentation på inledningsdagen den 12 juni kl. 13.55. Totalt medverkar vd:ar från 40 olika börsbolag och eventet sänds även live via Aktiespararnas hemsida.

Det är gratis att närvara vid Aktiespararnas event Småbolagsdagarna 2023 och intresserade åhörare som vill delta kan anmäla sig via följande länk på Aktiespararnas hemsida:
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/smabolagsdagarna-i-stockholm-i-juni