Mantex: VD har ordet (video)

I samband med offentliggörandet av Mantex delårsrapport (januari-juni 2017) berättar Max Gerger om vad som hänt det första halvåret, och vad företaget skall fokusera på under resten av året.

Videon hittar du på vår IR-sida: www.mantex.se/investerare eller på vår YouTube-kanal (video).

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2017, kl. 08.30 CET.