Mantex tog emot besök av kinesisk affärsdelegation

Mantex AB besöktes under måndagen av en kinesisk affärsdelegation som bjudits till Sverige av Sweden-China Trade Council. Vid besöket på Mantex fick delegationen bland annat en närmare demonstration av Biomass Analyzer som bygger på bolagets egenutvecklade och patenterade röntgenteknologi.

Delegationen, som kom från Beijing, bestod av sju personer och hade bjudits in till Sverige för att under 1,5 dag besöka olika företag i Stockholmsområdet. Eftersom delegationen uttryckt intresse om att få lära sig mer om svensk, grön teknologi hade ett besök på Mantex kontor i Kista planerats in. Under besöket presenterade Mantex vd Max Gerger Biomass Analyzer som tagits fram för att effektivisera hanteringen och användningen av biomassa för framställning av bioenergi.
 
”Kina står inför en mycket stor energiomställning när kolkraften skall bytas ut mot mer hållbara energikällor. Kina har redan idag fler än 300 bioenergiverk och en plan att konvertera mer än 5 000 kolkraftverk kommande decennier så potentialen för vår teknologi på den kinesiska marknaden är mycket stor”, säger Max Gerger vd för Mantex AB.
 
Mantex egenutvecklade Biomass Analyzer har tagits fram för att snabbt och i realtid mäta centrala egenskaper hos biomassa såsom fukt- och askhalt samt energiinnehåll. Genom en mer precis mätning av biomassan kan förbränningsprocessen optimeras samtidigt som den erhållna informationen också kan användas för prissättning och därmed underlätta handel med biomassa. Mot bakgrund av kraftigt ökande energipriser och behovet av att av klimatskäl fasa ut fossila energikällor har intresset för bioenergi ökat stort i hela världen.
 
Mantex har sedan tidigare kommunicerat att bolaget uppskattar att det globalt finns mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar som skulle ha stor nytta av Biomass Analyzer och som därmed är potentiella kunder. Biomass Analyzer har också rönt intresse från pappers- och massabruk eftersom dess förmåga att mäta fukthalt i träråvara kan bidra till att effektivisera produktionen även där. I slutet av april deltog Mantex vid den stora branschmässan TappiCon i Atlanta och träffade i samband med detta potentiella kunder för att demonstrera teknologin.