MANTEX tillsätter Martin Frid som ny försäljnings- och marknadschef

Mantex har rekryterat Martin Frid som ny försäljnings- och marknadschef, CCO. Frid har redan tillträtt sin position och kommer som försäljningsansvarig att ingå i Mantex ledningsgrupp. Frid kommer delvis även att ta över arbetsuppgifter från Karl Pettersson, tidigare operativ chef och medlem av Mantex ledningsgrupp, som lämnar företaget.

Martin Frid, 43, är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska högskola och har tidigare bland annat innehaft nyckelpositioner inom marknad och försäljning på grävmaskinsutrustningsföretaget engcon samt Cale Access AB. I sin nya roll som försäljnings- och marknadschef kommer Frid att få huvudansvaret för att utveckla och driva Mantex försäljningsverksamhet avseende framför allt Biofuel Analyzer.