MANTEX tidigarelägger sin delårsrapport för tredje kvartalet

Mantex AB tidigarelägger publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet till den 26 oktober för att möjliggöra för Bolagets insynspersoner att utnyttja sina teckningsoptioner för omvandling till aktier.

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har tidigare kommunicera att rapporten för tredjekvartalet 2020 kommer offentliggöras den 6 november 2020. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 26 oktober 2020. Skälet till beslutet är för att möjliggöra för Bolagets insynspersoner att kunna utnyttja sina teckningsoptioner för omvandling till aktier. Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2020 löper mellan den 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020.

Informationen är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-05 15:00 CET.