Mantex tidigarelägger delårsrapporten för perioden januari-september 2018 till den 19 oktober 2018

Styrelsen i Mantex AB (publ) har, med anledning av tidigare kommunicerad företrädesemission, beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – september till den 19 oktober 2018. Tidigare kommunicerat datum för publicering av delårsrapporten var 26 oktober 2018.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).