Mantex tecknar tillverkningsavtal för Biofuel Analyzer med legotillverkaren Högbloms

Mantex har tecknat ett avtal om legotillverkning av Biofuel Analyzer med den svenska kontraktstillverkaren Högbloms. Sedan tidigare tillverkar Högbloms FlowScanner på uppdrag av det av Mantex och Andritz gememsamt ägda samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB.

Det nu undertecknade avtalet innebär att Högbloms på uppdrag av Mantex kommer att ansvara för att köpa in och lagerföra delkomponenter till Biofuel Analyzer men också för själva sammansättningen av den. Samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB, som ägs gemensamt av Mantex och det globala processindustriföretaget Andritz, har sedan tidigare använt Högbloms för sammansättningen av bolagets produkt FlowScanner. 

”Vi har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Högbloms och ser det här avtalet som ännu ett viktigt steg i den pågående industrialiseringen och kommersialiseringen av vår Biofuel Analyzer”, säger Max Gerger. 

Efter flera års utveckling uppnådde Biofuel Analyzer förra våren de mätkrav som var en förutsättning för att påbörja fälttester hos kund. Så som tidigare kommunicerats genomför Mantex sedan i slutet av december förra året ett modifierat fält test av en CE-märkt Biofuel Analyzer tillsammans med Mälarenergi i Mälarenergis löpande verksamhet. Fälttestet, som modifierats till följd av den ökade spridningen av Covid-19, kommer i enlighet med vad som tidigare kommunicerats att pågå fram till minst slutet av februari. 

SammaTeknologi som i Mantex FlowScanner

Mantex Biofuel Analyzer är baserad på samma röntgenteknologi som Mantex utvecklat för sin produkt för massaindustrin, Mantex FlowScanner. Biofuel Analyzer har tagits fram och vidareutvecklats för att i realtid och automatiskt fastställa centrala aspekter hos biomassa så som energiinnehåll, fukt- och askhalt, vilket är centralt för en effektiv användning av och handel med biomassa.  

Både Biofuel Analyzer och FlowScanner är högt digitaliserade och inkluderar även maskinlärning genom AI, artificiell intelligens, vilket underlättar användning och styrning men också är en förutsättning för kontinuerliga förbättringar. Sedan 2018 tillverkas och säljs FlowScannern av Andritz Technologies AB, ATAB, det samriskbolag som Mantex äger ihop med Andritz.