Mantex tar upp brygglån från tre av bolagets ägare

Tre av Mantex större ägare har idag kommit överens med bolaget om att ställa upp med bryggfinansiering i form av ett lån för att täcka bolagets kostnader fram till dess att den nyligen kommunicerade avsiktsförklaringen med industriföretaget Andritz färdigförhandlats. Enligt vad som också tidigare kommunicerats bedömer Mantex att en slutgiltig överenskommelse mellan bolagen skall vara färdig under det fjärde kvartalet i år.

Det är Mantex delägare Pegroco Invest AB, Kattson i Sverige AB samt Allba Holding AB som kommer att ställa upp med ett lån till bolaget om totalt 3 miljoner SEK med en löptid på 12 månader och ränta om 9%. Lånet kommer att fungera som bryggfinansiering fram till dess att det slutgiltiga avtalet med Andritz är på plats. Den första oktober i år kommunicerade Mantex att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med det globala österrikiska industriföretaget Andritz avseende en gemensam utveckling av bolagets produkt för röntgenanalys av biomassa, Biofuel Analyzer, för bioenergibranschen.

Avsiktsförklaringen innebär i ett första steg att Andritz finansierar det fortsatta utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer upp till de fem månader som Mantex bedömer att det kommer att ta att utveckla färdigt produkten så att den klarar samtliga certifieringskrav. Parterna för nu förhandlingar för att få till stånd en mer detaljerad slutgiltig överenskommelse vilken i enlighet med tidigare kommunikation beräknas vara på plats under det fjärde kvartalet i år. De lån som de båda storägarna nu ställt ut för Mantex kommer att finansiera bolaget fram till dess att det slutgiltiga avtalet med Andritz blivit klart.