Mantex styrelseordförande delgiven misstanke om påstått brott

Mantex styrelseordförande har under tisdagen delgivits misstanke av ekobrottsmyndigheten om brott hänförligt till påstådd överträdelse rörande hantering av insiderinformation.

Mantex har i nuläget ingen detaljerad och konkret information kring vad som ligger bakom polisens misstanke eller eventuella konsekvenser av den påstådda överträdelsen. Företrädare för bolaget har hörts upplysningsvis i ärendet. Under tiden polisutredningen pågår kommer Håkan Johansson, styrelseledamot i Mantex, att leda styrelsens arbete. Mantex kommer att samarbeta fullt ut med myndigheten.

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 01:54 CET.