Mantex slutför överenskommelse med ANDRITZ

Mantex AB (publ) och det österrikiska industriföretaget ANDRITZ har nu undertecknat avtalet avseende samarbete kring Mantex produktområde Biofuel Analyzer för bioenergibranschen.

Som Mantex tidigare kommunicerat innebär överenskommelsen bland annat att ANDRITZ bekostar arbetet med att färdigutveckla röntgenteknologin i Biofuel Analyzer med som minst 3,5 MSEK och som mest 5 MSEK. Avtalet ger också ANDRITZ rätten att lägga över Biofuel Analyzer i samriskbolagaget ANDRITZ Technologies AB (ATAB), där Mantex äger 49 %, när teknologin utvecklats färdigt. För mer information se pressmeddelande den 26 november 2019.