MANTEX skriver avtal med Biometria om tester för typgodkännande av Biofuel Analyzer

Mantex har kontrakterat Biometria avseende tester av Biofuel Analyzer i syfte att i ett första skede uppnå ett typgodkännande för mätning av fukthalt i träflis.

Avtalet med Biometria innebär att Biometria i ett första steg kommer att verifiera att Biofuel Analyzer uppfyller de uppställda kraven för mätning av fukthalt i träflis och senare att verifiera detsamma även för fukthalt, askhalt samt energiinnehåll för träbaserade restprodukter, inklusive GROT (grenar och toppar), returträ mm. Verifieringen beräknas vara slutförd i juni i år.

Ett erhållet typgodkännande för den svenska marknaden är att likställa med en certifiering och skulle innebära ett viktigt säljargument i förhållande till potentiella kunder.
 
Under 2022 fick Mantex AB sin första kommersiella order på en Biofuel Analyzer från pappersbruket Waggeryd Cell i form av ett tioårigt leasingavtal för en Biofuel Analyzer. Waggeryd har behov av att mäta fukthalten i den inköpta träflisen för att kunna fastställa pris och kvalité på inkommande leveranser. Beställningen följde på en längre tids utvärdering av Biofuel Analyzer som Mantex och Waggeryd genomfört ihop genom att låta maskinen analysera träflis som levererats direkt från Waggeryds olika leverantörer.
 
Biofuel Analyzer har framför allt utvecklats för att möta bioenergibranschens behov av att effektivt och i realtid mäta centrala aspekter hos biomassa, såsom fukt- och askhalt samt energiinnehåll, men kan även användas för att mäta enbart fukthalten i inköpt träflis för pappers- och massabruk.
 
Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen och vars uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri.