Mantex samriskbolag ATAB får order på två stycken Flow Scanner från ANDRITZ

Mantex samriskbolag ANDRITZ Technology AB, ATAB, har fått en order på två stycken Flow Scanner XL från ANDRITZ för installation på ett större massabruk utanför Sverige. Installation och driftsättning skall ske inom 20 månader och ATAB har rätt att fakturera en del av ordern i förväg.
– Det här är en viktig referensorder eftersom det handlar om ett mycket stort massabruk av det slag som det byggs ett flertal av i världen just nu, säger Mantex vd Max Gerger.

Ordern är lagd av det österrikiska företaget ANDRITZ och är del av en större beställning från det aktuella massabruket som ANDRITZ fått. ANDRITZ är en global tillverkare och leverantör av utrustning till processindustrin och äger 51 procent av samriskbolaget ATAB där Mantex äger resterande 49 procent. Sedan samriskbolaget ATAB bildades våren 2018 är det ATAB som utvecklar och säljer Flow Scanner. 

– Tanken med att lägga vår Flow Scanner i ett samriskbolag ägt ihop med ANDRITZ var just att det skulle ge oss betydligt bättre möjligheter att marknadsföra och sälja produkten, säger Max Gerger. Den här affären är ett bevis för att upplägget fungerar som det var tänkt.

För att täcka de kassaflödesmässiga behoven fram till leverans har ATAB enligt avtalet rätt att fakturera en del av den totala ordersumman i förväg. Som tidigare kommunicerats har ATAB också rätt att låna ytterligare kapital av ANDRITZ om behov skulle uppstå. Mantex bedömning, vilken också tidigare kommunicerats, är att ATAB kommer att klara sig utan ytterligare kapitaltillskott. ANDRITZ och Mantex kan få del av ATABs intäkter om bolaget skulle komma att redovisa ett överskott och dess ägare besluta om utdelning.

Stora flisvolymer
Den aktuella kunden är ett stort pappersmassabruk med behov av att kunna hantera betydande mängder flis. De beställda scannrarna är därför av modell XL, extra stora, och kommer att anpassas på plats för att klara att mäta de större flismängder som det blir frågan om när det handlar om bredare transportband och större flöden av träflis. Installation och drifttagning skall enligt avtalet ske inom 20 månader.

– Det ökande behovet av att av miljöskäl ersätta plaster med nya typer av pappersmaterial leder till ökade investeringar i pappersbruk världen över, säger Max Gerger. Flera av de nya bruk som nu anläggs är väldigt stora och den här ordern är därför extra viktig eftersom den breddar marknaden för vår produkt.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, CEO, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

   
Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).