Mantex säljer serviceavtal för 1.5 MSEK

Mantex AB (publ) har idag ingått en överenskommelse med Andritz Technologies AB, Mantex och Andritz ABs samriskbolag, om försäljning av ett antal kundserviceavtal för existerande Flowscanner-anläggningar. Försäljningslikviden uppgår till 1,5 MSEK och påverkar bolagets resultat för tredje kvartalet 2019.

Avtalsövergången kommer att ske under september månad och kunderna kommer att erhålla samma goda servicenivå som tidigare. I och med försäljningen renodlas nu Mantex och Andritz Technologies ABs roller så att Andritz Technologies AB tar hand om alla kunder (existerande och nya) inom den globala pappersmassaindustrin, samtidigt som Mantex fullt ut kan fokusera på den nya produkten Biofuel Analyzer för bioenergiindustrin.

Dessa serviceavtal har för Mantex inneburit en ungefärlig bruttomarginal om ca 1 MSEK per år. Affären säkrar Mantex kassalikviditet för de närmaste tre månaderna.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, CEO, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019 kl. 22:00 CET.