Mantex publicerar årsredovisning för 2023

Nu finns Mantex ABs (publ) årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats.