Mantex offentliggör utnyttjandekurs för teckningsoptioner

Mantex offentliggör idag, 2020-10-23, utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2020 (TO3).

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag, den 23 oktober 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2020 (Mantex TO 3) (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,21 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,21 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020