Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 11 november 2020, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2020 (TO3), vilka emitterades i samband med Mantex företrädesemission under det tredje kvartalet 2020. Under perioden 26 oktober – 9 november 2020 hade innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2020 (TO3) kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 26 716 635 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 96 procent. Mantex tillförs därmed cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,28 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Mantex tillförs cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,28 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mantex uppgå till 110 069 895 och aktiekapitalet uppgå till 16 510 484,25 SEK.