Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner TO4

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 11 maj 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4), vilka emitterades i samband med Mantex företrädesemission under det tredje kvartalet 2020. Under perioden 26 april – 10 maj 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 27 513 578 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 99 procent. Mantex tillförs därmed cirka 11 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Mantex tillförs cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mantex uppgå till 137 583 473 och aktiekapitalet uppgå till 20 637 520,95 SEK.