Mantex offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 24 januari 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6, vilka emitterades i samband med Mantex riktade emission under andra kvartalet 2021.

Under perioden 9 januari – 23 januari 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO6 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 11 769 660 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87 procent. Mantex tillförs därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.
 
Antal aktier och aktiekapital
Mantex tillförs cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mantex uppgå till 171 136 953 och aktiekapitalet uppgå till 5 093 681,28 SEK.