Mantex offentliggör första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO5 och TO6

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar att de ansökt om upptagande till handel med teckningsoptioner av 2021/2022 (TO5) och 2021/2023 (TO6) (”Teckningsoptionerna”) som delades ut vederlagsfritt till befintliga aktieägare i juni 2021. Preliminär första dag för handel med Teckningsoptionerna är satt till den 7 juli 2021.

I samband med den riktade emissionen som genomfördes den 4 juni 2021, beslutade även styrelsen i Mantex om att emittera och dela ut teckningsoptioner av serie TO5 och TO6. Totalt emitterades 13 545 839 teckningsoptioner av respektive serie. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kommer ske mellan 19 april och 3 maj 2022. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer ske mellan 9 januari och 23 januari 2023. Första dag för handel i teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är 7 juli 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i den riktade emissionen och värdepappersutdelningen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mantex med tjänster rörande koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen samt värdepappersutdelningen.