Mantex och Mälarenergi inleder fälttester av Biofuel Analyzer

Mantex och Mälarenergi kommer att inleda fälttester av bolagets numera CE-märkta Biofuel Analyzer under vecka 50 och testerna kommer därefter att pågå åtminstone till mitten av februari. Nyinförda besöksförbud vid Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås till följd av den ökande smittspridningen gör att Mantex och Mälarenergi initialt förändrar upplägget av testet men detta kommer inte att ha någon påverkan på testresultaten.

Mälarenergis anläggning i Västerås spelar en central roll för produktionen av el och fjärrvärme i Mälarområdet och under en kall vinter som i år körs verket med maximal effekt. När smittspridningen nu tar fart igen har verket tagit det säkra före det osäkra och beslutat att förbjuda alla externa besök på anläggningen. Till följd av besöksförbudet kommer Mantex inte att kunna placera den containerbaserade Biofuel Analyzer inne på själva kraftvärmeverket utan den placeras istället på Mantex tillfälliga test- och utvärderingsanläggning i Vallentuna. Där kommer den att användas för att analysera inkommande material som löpande hämtas direkt från Mälarenergis anläggning. Biofuel Analyzern kommer därmed att användas under samma omständigheter och med samma material som skulle ha använts om den placerats hos Mälarenergi i Västerås.
 
”Vi är väldigt nöjda med att vi nu kan köra igång fälttester av en CE-märkt Biofuel Analyser ihop med Mälarenergi. Det initialt förändrade upplägget kommer inte att påverka testresulteten då vi kommer att använda exakt samma material som om Biofuel Analyzer stått inne på Mälarenergis område. Så snart besöksförbudet hävs kommer vi att flytta in Biofuel Analyzer på anläggningen och köra färdigt de då återstående testerna på plats”, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

Sedan tidigare har Mantex kommunicerat att den förbättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnått de eftersträvade kraven på mätnoggrannhet och att den därför var klar för fälttester i stor skala i löpande verksamhet vid ett kraftvärmeverk i Västerås och ett i Borås. Enligt vad bolaget tidigare också kommunicerat skulle de första testerna med en Biofuel Analyzer inledas i Västerås under december och därefter skulle maskinen flyttas till kraftvärmeverket i Borås. Mantex har också kommunicerat att bolaget under november och december genomfört en CE-märkning av Biofuel Analyzer.

”I nuläget är det oklart om även testerna i Borås kommer att påverkas av pandemin men i så fall är det möjligt att vi använder ett liknande upplägg där som det vi nu kommer att använda i Västerås.”, säger Max Gerger. 

Biofuel Analyzer bygger på Mantex egenutvecklade qDXA-röntgenteknologi och kan automatiskt i realtid effektivt mäta och fastställa centrala aspekter hos biomassa, så som fukthalt, energiinnehåll och askhalt. Dessa aspekter är centrala för en effektiv handel och användning av biomassa för framställning av bioenergi i kraftvärmeverk. De teknologier som idag finns för denna typ av mätning är helt manuella och mycket tidsödande.