Mantex och Andritz tillför Andritz Technologies AB cirka 7 MSEK för vidareutveckling av FlowScanner

För att stödja Andritz Technologies AB, ATAB, fortsatta utveckling av FlowScanner har Mantex och Andritz beslutat att under december månad tillföra ATAB totalt knappt 7 MSEK i kapital. Mantex andel av kapitalinjektionen, motsvarande Mantex ägarandel i bolaget om 49 procent, tillförs genom kvittning mot delar av den upplupna skuld som ATAB har gentemot Mantex för redan utförda arbeten.

Kapitaltillskottet till ATAB, totalt knappt 7 MSEK (600 000 Euro) görs genom att Andritz tillför 51 procent av den totala summan och Mantex i sin tur kvittar delar av den upplupna skuld som ATAB har gentemot Mantex till följd av nyttjande av resurser samt kompetens från Mantex. Mantex tillför därigenom totalt 3 310 440 kronor. Resterande del av skulden, totalt drygt 110 000 kommer att betalas av ATAB till Mantex separat.

Kapitaltillskottet skall i huvudsak användas av ATAB för vidareutveckling av produkten FlowScanner. Inom ATAB pågår för närvarande ett intensivt arbete med att ta fram FlowScanner 3000, som är den bredaste FlowScannern som hittills utvecklats och som riktar sig mot de verkligt stora massabruken.

ATAB har redan beställningar på 2 stycken FlowScanner 3000, något som Mantex tidigare kommunicerat. Den ena skall gå till massabruket Suzano Cerrado i Braslien och den andra till massabruket Oki2 i Indonesien. Båda hör till några av världens största massabruk och maskinerna beräknas skeppas och installeras under 2024.

FlowScanner 3000 är en vidareutveckling av FlowScanner 2000 som i sin tur är en vidareutveckling av FlowScanner XXL. ATAB erbjuder nu FlowScannern i tre versioner: 1200, 2000 och 3000 där siffran anger bredd i millimeter. FlowScanner 3000 kommer även få en del andra uppdateringar vilka i sin tur även kommer att införas på övriga produkter i FlowScanner-sortimentet. Totalt har Mantex och Andritz sedan 2018 sålt 12 stycken FlowScanner, samtliga kommunicerade sedan tidigare.

Joint venture-bolaget Andritz Technologies AB, ATAB, bildades 2018 och ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det österrikiska processindustribolaget Andritz. I samband med bildandet lades teknologin för FlowScannern över i samriskbolaget som samtidigt fick ansvar för produktion och försäljning av FlowScannern.