Mantex modifierar Biomass Analyzer efter vårens fälttester vid Mälarenergis anläggning i Västerås

Mantex AB har slutfört de fälttester av Biomass Analyzer som bolaget under april i år inledde på plats i Mälarenergis anläggning i Västerås. Testerna har genomförts som planerat och Mantex kommer nu att modifiera Biomass Analyzer för att förbättra dess förmåga att mäta på de grövre material som används vid framställning av bioenergi.

”Innan testerna fortsätter i höst kommer vi att komplettera vår Biomass Analyzer med nytt röntgenrör och ny detektor”, säger Max Gerger vd för Mantex AB.

Modifieringarna av Biomass Analyzer kommer att ske under sommaren och Mantex räknar med att ha den nya versionen på plats hos Mälarenergi igen inför kommande värmesäsong i höst. Enligt Max Gerger är intresset från Mälarenergi mycket stort för maskinen och dess möjligheter.

”Lyckas vi få en effektiv mätning på de här materialen kan vår maskin erbjuda betydande effektiviseringar för bioenergibranschen och från Mälarenergis sida är man därför väldigt intresserade av att hjälpa oss i den fortsatta utvecklingen”, konstaterar Max Gerger.

Den senaste omgången tester hos Mälarenergi inleddes under april i år med syftet att få mer mätdata för de mer komplexa material som används inom bioenergibranschen. Testerna pågick på plats i Mälarenergis anläggning och med hjälp av den biomassa som Mälarenergi löpande får levererat till anläggningen i Västerås. Testerna avslutades som planerat, och i enlighet med vad Mantex tidigare kommunicerat, under juni månad.

Mer komplexa material
Träd innehåller flera olika typer av material där de finaste används för att framställa plank och träflis för pappersmassa. Restmaterial av olika slag, såsom s k grot (grenar och toppar) samt stamvedsflis används i stället ofta för framställning av bioenergi. De materialen är svårare att mäta på efter som de är mindre homogena.

”Bioenergi är en bransch på stark frammarsch. Orsakerna är flera men det handlar bland annat om det ökande behovet att av klimatskäl ställa om till en mer hållbar framställning av energi. Bioenergin har också den fördelen att den är planerbar och därmed kan utgöra ett viktigt komplement till volatila energikällor såsom sol- och vindenergi, kraftslag som nu ökar snabbt världen över. Eftersom bioenergin framställs av lokala råvaror erbjuder den också ökad energisäkerhet, en aspekt som blivit alltmer intressant efter kriget i Ukraina och den ökande geopolitiska osäkerheten”, säger Max Gerger.

Sedan tidigare har Mantex kommunicerat bedömningen att det globalt finns mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar som skulle kunna vara potentiella kunder för Biomass Analyzer.