Mantex marknadsförde Biomass Analyzer gentemot potentiella kunder i Nordamerika

Mantex AB deltog i slutet av april vid mässan TAPPICon i Atlanta som riktar sig mot företag inom pappers- och massabruksbranschen. I anslutning till mässan besökte Mantex också potentiella kunder inom såväl massa- som pelletsindustrin för att visa på de möjligheter till effektiviseringar som Biomass Analyzer erbjuder branschen. "Det finns ett tydligt intresse för vår produkt men att bearbeta en ny marknad tar tid och än så länge har vi inga konkreta affärer”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Mantex valde att delta vid mässan i Atlanta för att på plats kunna visa upp Biomass Analyzer inför branschrepresentanter. Mantex bedömning är att Biomass Analyzers förmåga att automatiskt och effektivt mäta fukthalt hos träflis gör den intressant för amerikanska pappers- och massabruk. Idag använder de samma långsamma metoder som bioenergibranschen för att fastställa fukthalt, däribland dygnslång torkning i ugn. Vid mässan i Atlanta representerades Mantex av bolagets marknads- och försäljningschef, Martin Frid, som också passade på att besöka ett antal potentiella kunder.
 
”Vi är nya på marknaden så än så länge är kännedomen om oss naturligtvis begränsad, men det finns helt klart ett intresse för vår teknologi och för de möjligheter till effektiviseringar som den erbjuder”, säger Martin Frid som själv stod i Mantex monter på mässan i Atlanta.
 
Mantex har också för avsikt att marknadsföra Biomass Analyzer mot de kunder som redan använder Mantex andra produkt, FlowScanner. FlowScanner tillverkas och marknadsförs av joint venture-bolaget Andritz Technologies AB som Mantex äger tillsammans med det österrikiska processindustriföretaget Andritz. Andritz Technologies AB har varit framgångsrika med att sälja FlowScanner till ett flertal massabruk i Nordamerika och Mantex ser en potential för Biomass Analyzer även hos dessa kunder. Mantex kommer att undersöka möjligheterna att tillsammans med Andritz närma sig potentiella kunder inom massaindustrin i Nordamerika.
 
”Genom att mäta fukthalten med hjälp av Biomass Analyzer kan massabruken få viktig information som hjälper dem att både fastställa kvalitén på träråvaran och effektivisera sin produktion. På så sätt utgör Biomass Analyzer ett mycket bra komplement till FlowScanner”, säger Max Gerger.