Mantex marknadsför Biofuel Analyzer vid amerikansk pappers- och massabruksmässa i Atlanta

Mantex AB kommer att medverka vid mässan TAPPICon i Atlanta som riktar sig mot företag inom pappers- och massabruksbranschen. I anslutning till mässan kommer Mantex också att besöka kunder inom industrin för att visa de möjligheter till effektiviseringar som Biofuel Analyzer kan erbjuda branschen.

Biofuel Analyzer har från början utvecklats för att kunna mäta centrala egenskaper hos biomassa inom bioenergibranschen men dess förmåga att precist kunna fastställa fukthalten i trä har även gjort den intressant för pappers- och massabruk. Efter omfattande tester på plats i bruket tecknade pappersmassatillverkaren Waggeryd Cell förra året ett tioårigt leasingavtal för en Biofuel Analyzer. Avtalet tecknades mot bakgrund av Waggeryd Cells behov av att mäta fukthalten i inköpt träflis för att därigenom enklare kunna fastställa pris och kvalitet på inkomna leveranser.
 
Mantex bedömer att den förmågan även gör BioFuel Analyzer intressant för amerikanska pappers- och massabruk som har stora behov av att kunna mäta fukthalten i de mycket stora mängder träflis som de köper in. Men även de stora amerikanska pelletstillverkarna utgör en potentiell och intressant kundgrupp.

”De amerikanska bruken och pelletstillverkarna hanterar enorma volymer träflis och använder idag samma manuella och långsamma metoder som bioenergibranschen för att fastställa fukthalt, däribland dygnslång torkning i ugn, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Förutom till att fastställa kvalité kan massabruken även använda information om fukthalt för att effektivisera sin produktion och på så sätt utgör Biofuel Analyzer ett mycket bra komplement till FlowScanner som utvecklats av Mantex och som säljs och tillverkas av JV-bolaget Andritz Technologies AB.

”Genom att använda den information som Biofuel Analyzer kan få fram om den inköpta träflisen kan FlowScannern göra än mer precisa mätningar av materialet och därigenom kan produktionen i bruken effektiviseras ytterligare”, säger Max Gerger.
 
Efter att mycket framgångsrika fälttester i ett nordamerikanskt massabruk har Andritz Technologies sålt ett flertal FlowScanner till bruk i Nordamerika samt Asien och Sydamerika. Planen är att Mantex skall följa upp de framgångarna genom att besöka bruken och visa hur Biofuel Analyzer skulle kunna bidra till en ännu mer effektiv process.
 
TAPPICon är en viktig mässa för den nordamerikanska pappers- och massabruksbranschen och äger rum i Atlanta, Georgia. Mässan pågår mellan 22 och 26 april.

Läs mer om Mantex till TAPPICon