Mantex levererar Biofuel Analyzer till Waggeryd Cell

Mantex AB (publ) har ingått ett 10-årigt avtal med Waggeryd Cell AB om att leverera en fuktmätningstjänst för mätning av träflis vid ankomstkontroll genom användandet av en Biofuel Analyzer. Tjänsten startar under andra halvåret 2018. Affären har ett totalt värde om drygt 3 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig över perioden 2018 – 2028.

Waggeryd Cell har under ett knappt decennium använt en Mantex Desktop Scanner för underlag till prissättning och kontroll av träflis till pappersbruket. Biofuel Analyzern säkerställer att Waggeryd Cell även framöver kan ha en enkel och problemfri kvalitetskontroll av sin viktigaste råvara.

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa (Bleached ChemoMechanical Pulp) och är helägt av ATA-koncernen, en stor svensk tillverkare av sågade trävaror. Genom att använda den senaste processteknologin är Waggeryd Cell ledande i kvalitet och effektivitet. Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från sågverk inom ATA-koncernen.