Mantex levererar Biofuel Analyzer till Norrtälje Energi

Mantex AB (publ) har fått en beställning på en Biofuel Analyzer till Norrtälje Energis kraftvärmeverk Arsta. Biofuel Analyzer säljs som en mättjänst som omfattar mätinstrument, support och uppkoppling. Kostnaden är 400.000 – 600.000 per år.

Arsta kraftvärmeanläggning producerar miljövänlig el och fjärrvärme åt Norrtäljeborna sedan 2007. Det huvudsakliga bränslet är flis, en restprodukt från skogsindustrin. I Arsta kommer instrumentet främst att användas i ankomstkontrollen, för att enkelt kvalitetsbestämma och klassificera biobränslet baserat på dess bränsleegenskaper.

Mantex Biofuel Analyzer är en ny typ av mätinstrument som använder en unik röntgenbaserad teknologi för att enkelt, snabbt och noggrant analysera energiinnehåll, askvärde och fukthalt i biobränsle.

“Med Biofuel Analyzer kan biokraftverk få direkt information om biobränslets energivärde, fukthalt och hur mycket aska som bli kvar när man eldar det. Dagens metod, primärt ungstorkning och mätning med bomkalorimeter, är en mycket omständig och tidskrävande process. Med Biofuel Analyzer går det på några sekunder, vilket leder till både effektivare bränslehantering och en effektivare förbränningsprocess”, säger Max Gerger, VD på Mantex.

Biofuel Analyzer är en högteknologiskt produkt med internet-baserad koppling till en dedikerad molntjänst. Via denna IoT-koppling (Internet of Things) kan användaren enkelt analysera stora datamängder, samtidigt som instrumentets funktionalitet hela tiden utökas med bland annat nya bränsleprofiler. Molntjänsten möjliggör också integration med andra applikationer, som den svenska branchstandarden för virkesredovisning, VIOL.

Mantex kunder för BioFuel Analyzer omfattar sedan tidigare Fortum, Jämtkraft, Borås Energi och Miljö och Halmstad Energi och Miljö.