Mantex lämnar marknads- och affärsuppdatering inför deltagande vid Stora Aktiedagen

Mantex möter ett stort intresse för sin produkt FlowScanner från samtliga av de fyra största massabrukskoncernerna i Nordamerika, de tre största i Latinamerika och även flera större bruk i Europa och Asien. Det är en del av det som Mantex vd, Max Gerger, idag kommer att berätta vid sitt deltagande vid Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen i Stockholm. Gerger kommer även att ge en marknadsuppdatering kring Mantex Biofuel Analyzer, en produkt som bolaget också ser en stor och växande potential för.

Det ökade intresset för Mantex produkt FlowScanner följer på det mycket framgångsrika fälttest som genomfördes vid ett medelstort massabruk i Nordamerika under 2021. Efter nio månaders kontinuerlig användning av FlowScanner uppnådde bruket besparingar på mer än 3 MSEK per månad, något Mantex tidigare kommunicerat. Efter det lyckade fälttestet har Mantex via samriskbolaget Andritz Technologies AB fått order på sammanlagt 6 FlowScanner från den nordamerikanska massabrukskoncernen. I nuläget är flera av dessa på väg ut för slutinstallation och drifttagning.

Framgångarna vid det amerikanska massabruket har lett till ett ökat intresse för FlowScanner från andra massabrukskoncerner i såväl Nordamerika som på andra marknader.

”I nuläget har samtliga av de fyra största massabrukskoncernerna i Nordamerika visat intresse för vår FlowScanner och detsamma gäller också de tre största i Latinamerika samt flera större bruk i både Europa och Asien. I Asien har vi dessutom fått extra draghjälp av den order på en extra stor FlowScanner från Indonesien som vi kommunicerade tidigare i år. Samtliga ser möjligheter till stora besparingar med hjälp av vår röntgenbaserade mätteknologi,” säger Max Gerger.

Besparingarna vid det nordamerikanska bruket berodde på att Mantex FlowScanner gav mer tillförlitliga data vad gäller råvaran vilket både ledde till ett minskat behov av kemikalier samt minskad energiförbrukning under kokningsprocessen. FlowScannern bidrog också till en massa av jämnare kvalité, vilket gav en högre mängd producerat material per använd mängd träråvara, samt till en mer stabil produktionsprocess vilket även gjorde det möjligt för bruket att öka produktionstakten.

Intäkter via utdelning från samriskbolag
Mantex FlowScanner tillverkas, marknadsförs och säljs sedan 2018 av Andritz Technologies AB, ATAB, ett samriskbolag som ägs till 49 procent av Mantex och till resterande 51 procent av det globala österrikiska processindustriföretaget Andritz. Mantex kan få del av intäkterna från FlowScanner via utdelningar från ATAB i förhållande till ägarandel. Beslut om eventuell utdelning tas av ATAB:s styrelse och görs utifrån en samlad bedömning av bolagets balansräkning samt framtida behov av kapital.

Kommande serviceintäkter
Affärsupplägget för FlowScanner innebär att ATAB ett år efter drifttagning och slutgodkännande har rätt att, så länge produkten används, debitera kunderna en årlig fast serviceavgift som även inkluderar ersättning för utbyte av reservdelar. Serviceavgifterna beräknas som en procentsats av produktens försäljningsvärde där riktvärdet är cirka 10 procent.
”I takt med att antalet installerade FlowScanner i världen ökar kommer detta över tid att ge stabila och löpande intäkter för ATAB”, konstaterar Max Gerger.

Ökad potential för Biofuel Analyzer
Teknologin i FlowScannern används även i Mantex andra produkt, Biofuel Analyzer. Biofuel Analyzer är särskilt framtagen för att möta bioenergibranschens behov av att snabbt och effektivt kunna mäta centrala aspekter hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Behovet av att av klimatskäl fasa ut fossila energikällor som kolkraft har lett till ett tydligt ökat intresse för förnyelsebar bioenergi, inte minst i Kina där biomassa kommer att användas för att gradvis fasa ut kolet. Intresset för bioenergi drivs även av det faktum att den är både planerbar och lokal vilket gör den intressant som komplement till sol- och vindenergi. Lokalt framställd bioenergi kräver heller inte kostsamma investeringar i överföringskapacitet och bidrar därmed till ökad energimässig försörjningstrygghet.

”Alla de här faktorerna sammantaget gör att vi ser en mycket stor potential för vår Biofuel Analyzer. Vi uppskattar att det globalt finns mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar som skulle ha stor nytta av vår produkt och som därmed är potentiella kunder”, säger Max Gerger.

Biofuel Analyzer tillverkas och säljs av Mantex och tidigare i år fick bolaget sin första kommersiella order på en Biofuel Analyzer för användning för mätning av fukthalt. Utvecklingen av Biofuel Analyzer befinner sig i sin slutfas och just nu pågår fälttester hos ett svenskt kraftvärmeverk. Affärsmodellen för Biofuel Analyzer bygger på tjänsteförsäljning där kunden betalar Mantex en årlig serviceavgift som enligt bolaget kommer att ligga på mellan 350 000 och 900 000 SEK per kund och år. Bolaget bedömer vidare att dessa återkommande avgifter kommer att ha potential att på sikt kunna generera en EBIT-marginal på mer än 30 procent.

På scenen 30 november kl. 17.00
Stora Aktiedagen i Stockholm är ett evenemang som Aktiespararna arrangerar två gånger per år. Evenemanget pågår under 2 dagar och äger denna gång rum på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8 i Stockholm. Max Gerger kommer att medverka idag den 30 november klockan 17.00.

”De senaste åren har bjudit på mycket positiva nyheter för vår egenutvecklade teknologi och jag ser mycket fram emot att få berätta mer vid eventet senare idag”, säger Max Gerger.

Följ Stora Aktiedagen live på webben
Ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor till Max Gerger, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

Livesändning: www.aktiespararna.se/tv/live