Mantex installerar Biomass Analyzer i Billeruds produktionsanläggning i Gävle för utvärdering

Mantex har installerat en Mantex Biomass Analyzer i Billeruds fabrik i Gävle för att låta kartongtillverkaren utvärdera maskinens effektivitet när det gäller att mäta torrhalt i inkommande träflis. Utvärderingen bygger på Mantex modell som innebär att intresserade kunder kan prova maskinen innan ett kommersiellt avtal tecknas och har tidigare med framgång använts för att introducera Biomass Analyzer hos t ex pappersmassabruket Waggeryd Cell.

Mantex Biomass Analyzer erhöll under hösten typgodkännande av Biometria och Skogforsk för fastställande av torrhalt i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod för att fastställa pris och kvalitet på den befintliga marknaden för sågverksflis och sågspån.

För att intresserade kunder skall kunna avgöra om Biomass Analyzer kan bidra till ökad effektivitet erbjuder Mantex sedan tidigare en möjlighet att utvärdera maskinen på plats i löpande verksamhet innan ett kommersiellt avtal ingås. Den modellen användes t ex innan pappersmassabruket Waggeryd Cell tecknade ett tioårigt leasingavtal avseende en Biomass Analyzer. En övergång till automatisk mätning med hjälp av Biomass Analyzer innebär ett stort teknikskifte vilket i sin tur kan utgöra en tröskel för potentiella kunder.

”Vi märker att detta är en modell som gör det betydligt enklare för potentiella kunder att ta steget och göra det här teknikskiftet full ut. Att gå från en beprövad teknik som man har en långvarig erfarenhet av till något helt nytt är alltid ett stort steg. Genom att erbjuda kunden att på egen hand se de stora skillnaderna innebär att man kan ta bort mycket av den osäkerhet som ett teknikskifte alltid innebär”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Ny teknik för mätning av torrhalt
Billeruds bruk i Gävle är en världsledande tillverkare av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel och kommer att utvärdera maskinens förmåga att mäta torrhalt i den inkommande sågverksflis som används som råvara. Som råvara för sin kartongproduktion använder anläggningen i Gävle sågverksflis som anländer med såväl lastbil som tåg och båt. De olika transportsätten och det stora materialflödet innebär att bruket behöver genomföra ett stort antal olika mätningar av torrhalt hos ankommande flis. Torrhalten är avgörande för att fastställa pris på råvaran men också för att optimera den efterföljande processen för omvandling till pappersmassa och därefter kartong. För närvarande använder bruket traditionella metoder för mätning av torrhalt, däribland långsam ugnstorkning.

”Vår bedömning är att vår Biomass Analyzer kan erbjuda en betydligt mer effektiv lösning och därmed kan bidra till att öka brukets lönsamhet. Testerna får utvisa hur stor potentialen är men andra kunder med liknande behov har kunnat märka en klar effektivisering när de använt sig av vår röntgenbaserade och automatiska mätteknologi”, säger Martin Frid, marknads- och försäljningschef på Mantex AB.

Om Billerud 
Billerud är ett världsledande företag inom högpresterande pappers- och förpackningsmaterial tillverkade av träfiber med totalt cirka 6 100 anställda och nio produktionsenheter i Sverige, Finland och USA. Anläggningen i Gävle producerar dagligen material till 200 miljoner dryckesförpackningar av enportionstyp vilket betyder att var fjärde portionsdryck i världen innehåll kartong producerad vid fabriken i Gävle. Anläggningen producerar också så kallad white top kraftliner, det yttre tryckbara lagret på kartonger av wellpapp.