Mantex i samarbete med finansieringsbolag för att underlätta kommersialiseringen av Biomass Analyzer

Mantex har beslutat inleda ett samarbete med det tyska finansieringsbolaget Grenke för att underlätta kommersialiseringen av bolagets Biomass Analyzer. I en första fas innebär samarbetet att Grenke tar över kontraktet för den Biomass Analyzer som Waggeryd Cell nyttjar vilket ger Mantex AB en engångsintäkt på 2,1 MSEK under det tredje kvartalet 2023.

”Genom samarbetet kan vi välja olika lösningar beroende på kund och situation vilket ökar vår finansiella flexibilitet och gör det enklare att säkerställa finansieringen under vår uppbyggnadsfas”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.  
 
Beställningen från Waggeryd Cell i mars 2022 var den första kommersiella ordern för en Biomass Analyzer och innebar att Waggeryd tecknade ett tioårigt nyttjandeavtal för maskinen och dess mättjänster. Mot en ersättning på 2,1 MSEK köper nu Grenke maskinen och tar över rätten att fakturera Waggeryd för maskinens mättjänster under sju år räknat från oktober 2023. Efter sjuårsperioden köper Mantex AB tillbaka Biomass Analyzern till ett förutbestämt pris från Grenke och övertar rätten att därefter löpande fakturera för maskinen under återstoden av tioårsperioden samt under hela dess fortsatta användning.
 
Genom samarbetet med Grenke får Mantex möjlighet att tidigarelägga sina intäkter från försäljningen av Biomass Analyzer. Framöver kan Mantex AB själva välja om en ny order på en Biomass Analyzer skall gå via finansieringsbolaget eller om Mantex själva skall vara motpart.

”Samarbetet med Grenke ger oss ökad frihet att välja finansieringslösning utifrån rådande situation. Under en uppbyggnadsfas erbjuder den här lösningen en möjlighet att minska vår kapitalbindning vilket är viktigt för ett litet bolag i färd med att industrialisera och kommersialisera ny teknologi”, säger Max Gerger.