Mantex förstärker sin organisation genom rekrytering av teknikchef samt ny operativ chef

Mantex har förstärkt sin ledningsgrupp genom att utse Juha Rantanen till ny teknikchef, CTO, samt Karl Pettersson till ny operativ chef med ansvar för bland annat supply chain och kundsupport. Rantanen tillträder sin nya tjänst i oktober medan Pettersson tillträder i september.

Juha Rantanen har en gedigen karriär bakom sig som teknisk chef. Han är för närvarande chef för teknik- och produktutveckling hos Conflux AB som utvecklar innovativa värmesystem för bland annat järnvägs- och fordonsindustrin. Han har tidigare även varit forskningschef på Xcounter AB som under hans tid i bolaget utvecklade en ny typ av röntgendetektorer för medicinska och industriella applikationer. Rantanen har medverkat till att registrera totalt fyra patent inom röntgenteknologi.
”Förutom att Rantanen kan tillföra en mycket gedigen erfarenhet från sina år som teknikchef besitter han stor kunskap inom röntgenteknologi. Det sistnämnda är förstås av stort värde för Mantex vars affärsidé är med hjälp av egenutvecklad och banbrytande röntgenteknologi effektivisera analysen av olika råmaterial”, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

Karl Pettersson kommer närmast från Scania där han idag är ansvarig för mjukvaruutvecklingen för växellådor. Pettersson har en doktorsexamen i flyg- och rymdteknologi från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH, och har tidigare bland annat arbetat för teknikkonsultbolaget FS Dynamics. Pettersson kommer i sin nya roll som operativ chef bland annat att få ansvar för supply chain samt kundsupport. 
”Petterson för med sig en bred erfarenhet av chefsroller från teknikorienterade organisationer. I sin nya roll kommer han att spela en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av bolaget, i synnerhet när det gäller arbetet med att etablera rätt organisation och processer för den fortsatta kommersialiseringen av vår teknologi och våra produkter”, säger Max Gerger, vd för Mantex.