Mantex förlänger fälttest av Biofuel Analyzer för att förenkla användandet samt få mer mätdata

Mantex har beslutat att förlänga det nu pågående, modifierade fälttestet av en Biofuel Analyzer kopplat till Mälarenergis anläggning i Västerås. Orsaken är att bolaget bedömer att den praktiska hanteringen av proven behöver förenklas samt att det behövs mer mätdata för att kunna utvärdera hur väl analyserna fungerat. Redan nu står dock klart att maskinen blivit tillräckligt stabil vilket var vad som banade väg för den order på en Biofuel Analyzer från Waggeryd Cell som Mantex nyligen kunde kommunicera.

Sedan i december genomför Mantex tillsammans med Mälarenergis värmekraftverk i Västerås, tester av en Biofuel Analyzer på aktuellt inkommande bioenergimaterial. Efter drygt tre månaders körningar har Mantex kunnat dra följande slutsatser:
·       Biofuel Analyzern har nått en grad av stabilitet som innebär att Mantex påbörjat försäljning av maskinen till ett första användningsområde – mätning av fukthalt i träflis för kunder inom bioenergi- och pappersmassaindustrin. Här fick Mantex i mars den första ordern från Waggeryd Cell, något som bolaget också kommunicerat.
·       Testerna av mer komplexa material, såsom bark, barr och liknande, behöver fortsätta ett tag till och Mantex har därför beslutat förlänga testerna till preliminärt in i det tredje kvartalet 2022. När det gäller dessa mer komplexa material handlar det framför allt om förenkla den utrustning som används för att preparera proverna så att användaren av Biofuel Analyzer enklare kan fylla upp provlådan på ett snabbt och kontrollerat sätt. Mantex behöver därutöver också få in mer mätdata för den här typen av material.
På grund av pandemin och tillhörande risker för driftstörningar under kraftverkets mest intensiva period, beslutade Mantex och Mälarenergi att inte ställa in en containerbaserad Biofuel Analyzer på Mälarenergis område utan i stället placera den på Mantex tillfälliga test- och utvärderingsanläggning i Vallentuna. Där har den nu i drygt tre månader använts för att analysera inkommande material som löpande hämtats direkt från Mälarenergis anläggning.
”Vi har lärt oss mycket av de här testerna och tack vare dem kunnat ta viktiga steg mot en kommersialisering. De förbättringar som vi gjort när det gäller stabiliteten har t ex varit avgörande för avtalet med Waggeryd Cell som var den första kommersiella ordern på en Biofuel Analyzer”, säger Max Gerger, vd för Mantex.