Mantex får beställning på Flow Scanner

Mantex AB (publ) har ingått avtal med ANDRITZ om att leverera en Flow Scanner avsedd för en kund i USA, med leverans under andra halvåret 2018. Affären har ett värde för Mantex om 5,5 miljoner kronor. Flow Scannern ska installeras på en av produktionslinjerna på ett bruk i södra USA. Bruket tillhör en koncern som är en av de fyra största tillverkarna av papper och kartongprodukter i USA. Flow Scannern ingår som en del av ett större leveransprojekt från ANDRITZ.

Flow Scanner är baserad på Mantex patenterade och beprövade röntgenteknologi som i realtid mäter fukt och viktvarians i den träflis som används för att producera pappersmassa. Denna mätdata möjliggör optimering av brukets processtyrning i realtid och medför en stabilare tillverkningsprocess, förbättrad produktkvalitet samt stora kostnadsbesparingar. ANDRITZ levererar en helhetslösning som, utöver själva Flow Scannern, även inkluderar installation, systemintegration och support.

ANDRITZ, med cirka 25 700 anställda, är en global ledande leverantör av bland annat anläggningar, utrustning och tjänster för pappers och massaindustrin.

För mer information vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:30 CET.