Mantex erhåller certifiering i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001

Mantex AB har erhållit ISO-certifiering i enlighet med ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel och kan underlätta kommersiella dialoger med större kunder.

Certifieringen erhölls nyligen efter en revision av bolagets kvalitetslednings- och miljöledningssystem genomförd av konsultbolaget qvalify. Det var första gången som Mantex kvalitetslednings- och miljöledningssystem reviderades i enlighet med standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Vid revisionen gjordes ett flertal positiva iakttagelser och de mindre avvikelser som noterades är åtgärdade.

En ISO-certifiering är ett kvalitetsbevis som visar att ett företag uppfyller en lång rad krav när det gäller allt från ledarskap och kundfokus till hur företagets ledning fattar beslut och arbetar med ständiga förbättringar. Att en leverantör och tillverkare lever upp till kraven för ISO-certifiering är idag ofta ett krav från kunderna eftersom det är ett bevis för ett systematiskt arbetssätt när det gäller såväl kundnöjdhet som miljö och ständiga förbättringar. Inte minst större bolag ställer ofta krav på ISO-certifieringar.

”Certifieringen är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att industrialisera och kommersialisera vår egenutvecklade och röntgenbaserade teknologi. Baserad på den har vi utvecklat två banbrytande produkter, Mantex FlowScanner och Mantex Biomass Analyzer, som båda bidrar till ökad effektivitet vid produktion av pappersmassa och bioenergi. Den nu erhållna ISO-certifiering innebär ytterligare stöd i vårt arbete med att marknadsföra och sälja våra produkter till kunder runtom i världen”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.