Mantex deltar vid Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna i Stockholm

Mantex AB kommer ett medverka vid Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna i Stockholm den 28 november. Bolaget representeras av dess marknadschef Martin Frid som kommer att berätta om de framgångar som bolaget haft i den fortsatta kommersialiseringen av bolagets unika mätteknologi för biomassa, däribland typgodkännandet för Mantex Biomass Analyzer som nyligen blev klart.

Mantex AB har baserat på en egenutvecklad, röntgenbaserad teknologi utvecklat två banbrytande produkter för mätning av centrala egenskaper hos biomassa. Mantex FlowScanner har sålts till stora massabruk i Nord- och Sydamerika samt Asien och visat sig kunna bidra till både kraftigt förbättrad effektivitet och minskad miljöbelastning vid framställning av pappersmassa. Tack vare röntgenteknologin klarar FlowScannern att automatiskt och i realtid fastställa egenskaper hos inkommande biomassa och därigenom förse bruken med centrala ingångsvärden för efterföljande industriella processer.

Med utgångspunkt från samma teknologi har Mantex också utvecklat Mantex Biomass Analyzer, en maskin som kan fastställa torrhalten hos träbaserade råmaterial som bland annat används som råvara av pelletsindustrin och av pappersmassabruk.

Mantex Biomass Analyzer erhöll nyligen typgodkännande av Biometria och Skogforsk för mätning av torrhalt i sågverksflis och sågspån. I och med godkännandet är maskinen officiellt godkänd för att fastställa pris och kvalité på marknaden vid användning av tredje part, något som är avgörande för den fortsatta kommersialiseringen av produkten. Mantex mål är nu att vidareutveckla den till att även klara att mäta på mer komplexa material samt att fastställa askhalt samt energiinnehåll hos biomassa. Om Biomass Analyzer erhåller typgodkännande för användning även inom dessa områden, öppnar sig en mycket stor global marknad inom bioenergi för det svenska bolaget.

Aktiespararnas årliga event Stora Aktiedagarna arrangeras i år mellan den 27 och 29 november på konferensanläggningen Birger Jarls Konferens som ligger på Birger Jarlsgatan 61a, Stockholm.

Martin Frid håller sin presentation den 28 november kl. 13.55.

Eventet sänds även live via Aktiespararnas hemsida.

Det är gratis att närvara vid Aktiespararnas event Stora Aktiedagarna och intresserade åhörare som vill delta kan anmäla sig via följande länk på Aktiespararnas hemsida:

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagarna-i-stockholm-39443