Mantex delårsrapport för juli-september 2020

Tredje kvartalet 2020
  • Orderingången uppgick till –tkr (-).
  • Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (2 126).
  • Rörelseresultatet (EBIT) –2 302 tkr (–2 458).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 790 tkr (–2 735).